Wat is het verschil tussen pensioenverevening en conversie?

 

Als jullie allebei werken, of gewerkt hebben, is de kans groot dat jullie ook pensioenrechten hebben opgebouwd.

In de wet is bepaald dat pensioenrechten die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd moeten worden verevend. Alleen de pensioenrechten die tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn opgebouwd komen voor verevening in aanmerking. Pensioenrechten die voor of na het huwelijk werden/worden opgebouwd komen dus niet voor verevening in aanmerking. Dit tenzij jullie daar andere afspraken over maken. Ook is er een drempelbedrag voor pensioenverevening ingesteld. Kleinere pensioenen kunnen daardoor buiten de verevening vallen.

Heb jij pensioenrechten opgebouwd? Een overzicht van de door jou opgebouwde pensioenrechten kun je vinden op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Door op deze website in te loggen met je DigiD krijg je toegang tot je eigen gegevens.

Alleen als jullie daar samen overeenstemming over bereiken, of als bij akte huwelijkse voorwaarden andere afspraken zijn gemaakt, kan van pensioenverevening worden afgezien. Overeenstemming is ook nodig voor het maken van afwijkende afspraken, zoals afspraken over conversie. Voor conversie is daarnaast toestemming van de pensioenuitvoerders nodig.

 

Pensioenverevening

Voor pensioenverevening zorgen jullie pensioenuitvoerders. Dit mits het verzoek daartoe tijdig door de pensioenuitvoerder(s) is ontvangen. Tijdig wil in dit geval zeggen dat het verzoek tot pensioenverevening binnen twee jaar nadat de (echt)scheiding tot stand is gekomen door de pensioenuitvoerder moet zijn ontvangen.

Is het verzoek tot pensioenverevening tijdig ontvangen, dan zal de pensioenuitvoerder het deel berekenen waarop de ander recht heeft. Vanaf het moment waarop de uitkeringen starten zal de pensioenuitvoerder het deel waar de ander recht op heeft rechtstreeks aan de ander uitbetalen.

Let op:
Wordt het verzoek tot pensioenverevening te laat gemeld bij de pensioenuitvoerder?  Dan kan de pensioenuitvoerder weigeren om rechtstreeks aan de ander uit te betalen. Het pensioen zal dan volledig aan de oorspronkelijke pensioengerechtigde worden uitgekeerd. Deze zal in dat geval zelf het aandeel van de ander daarin moeten doorbetalen. Omdat over de volledige pensioenuitkering door de pensioenuitvoerder al belasting wordt ingehouden, kan het doorbetaalde deel in dat geval in de vorm van partneralimentatie worden afgetrokken voor de inkomstenbelasting. De ander zal op zijn/haar beurt het ontvangen deel als inkomsten moeten opgeven aan de Belastingdienst en over de uitkering inkomstenbelasting moeten afdragen.

Het aandeel in het pensioen van de ander ontvang je zodra de ander de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en de uitkeringen starten. Op het moment waarop de ander komt te overlijden eindigt de betaling van pensioen en eindigt ook jouw aandeel daarin.

 

Conversie

Ingeval van conversie wordt jouw berekende aandeel in het pensioen van de ander omgezet in een eigen pensioen.

Bij pensioenverevening volgt een uitkering vanaf het moment waarop de ander pensioen ontvangt tot aan diens overlijden. Dit ongeacht jouw leeftijd. Bij conversie ontvang je het aandeel vanaf het moment waarop je zelf de pensioengerechtigde leeftijd bereikt tot het moment waarop je komt te overlijden.

Van pensioenverevening alleen kan worden afgeweken als jullie daar samen overeenstemming over hebben bereikt. Conversie kan dus alleen plaatsvinden als jullie daar samen voor kiezen én als de pensioenuitvoerder daarmee instemt. De pensioenuitvoerder zal daarvoor een risicoanalyse opstellen. Al naar gelang de uitkomst daarvan zal een pensioenuitvoerder wel of niet instemmen met conversie. Omdat conversie niet mogelijk is zonder instemming van de pensioenuitvoerder zal de instemmingsverklaring van de pensioenuitvoerder eerst beschikbaar moeten zijn voordat jullie tot definitieve afspraken komen over conversie.

Viae Novae

Scheiding & Mediation

Mediator in:
Utrecht - Den Haag - Amersfoort - Leidsche Rijn - Nieuwegein - De Meern - IJsselstein - Vianen - Driebergen -De Meern - Vleuten - Maarssen - Woerden - Rotterdam - Gouda  - Waddinxveen - Reeuwijk - Bodegraven - Almere - Baarn - Bilthoven - Hilversum - Eemnes - Leusden - Mijdrecht - Zoetermeer - Rijswijk - Voorburg - Delft - Loosduinen - Alphen aan den Rijn - Leiden

 

Vragen?

Ik help je graag verder

 

T 085-0605098