Mediator

& advocaat

 

 

Als jullie via mediation de (echt)scheiding willen regelen, dan verwacht je misschien niet dat ook een advocaat een rol speelt in jullie scheiding. Toch heeft ook dan de advocaat een belangrijke functie die maakt dat jullie scheiding, bijvoorbeeld, ook in juridische zin goed verloopt. 

 

 

Mediator

Een scheiding is vaak in de eerste plaats een emotioneel proces. Een gespecialiseerd mediator is bekend met de emotionele kant van een(echt)scheiding en heeft hier begrip voor. Binnen het mediationproces zal dan ook tijd en aandacht worden besteed aan de emotionele kant van de scheiding.

De mediator helpt jullie met elkaar te communiceren, naar elkaar te luisteren en soms moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken. Daarbij brengt de mediator structuur aan en maakt hij/zij met jullie inzichtelijk waar jullie belangen liggen en over welke onderwerpen afspraken gemaakt moeten worden.

Als jullie tot afspraken zijn gekomen zal de mediator deze voor jullie vastleggen in een (echtscheidings)convenant. Afspraken voor de kinderen worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

 

Mediator

 

Een scheiding is vaak in de eerste plaats een emotioneel proces. Een gespecialiseerd mediator is bekend met de emotionele kant van een(echt)scheiding en heeft hier begrip voor. Binnen het mediationproces zal dan ook tijd en aandacht worden besteed aan de emotionele kant van de scheiding.

De mediator helpt jullie met elkaar te communiceren, naar elkaar te luisteren en soms moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken. Daarbij brengt de mediator structuur aan en maakt hij/zij met jullie inzichtelijk waar jullie belangen liggen en over welke onderwerpen afspraken gemaakt moeten worden.

Als jullie tot afspraken zijn gekomen zal de mediator deze voor jullie vastleggen in een (echtscheidings)convenant. Afspraken voor de kinderen worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

Voor een rechtbankprocedure geldt een verplichte procesvertegenwoordiging. Dit betekent dat alleen een advocaat op dit moment nog een verzoek tot (echt)scheiding kan indienen bij de rechtbank. Zijn jullie getrouwd, of geregistreerd partners met kinderen, dan zal een advocaat jullie in de rechtbankprocedure vertegenwoordigen. Deze procedure verloopt helemaal schriftelijk.

Hiermee houdt de rol van de advocaat nog niet op. De advocaat loopt voor jullie de stukken na en controleert of deze ook in jurdische zin helemaal in orde zijn. Vooral een convenant is en blijft een juridisch complexe overeenkomst. Een niet goed of onvolledig opgesteld convenant kan in de toekomst tot problemen op verschillende gebieden leiden. Het is dan ook fijn als een advocaat deze stukken voor jullie controleert.

 

Advocaat

Advocaat

Voor een rechtbankprocedure geldt een verplichte procesvertegenwoordiging. Dit betekent dat alleen een advocaat op dit moment nog een verzoek tot (echt)scheiding kan indienen bij de rechtbank. Zijn jullie getrouwd, of geregistreerd partners met kinderen, dan zal een advocaat jullie in de rechtbankprocedure vertegenwoordigen. Deze procedure verloopt helemaal schriftelijk.

Hiermee houdt de rol van de advocaat nog niet op. De advocaat loopt voor jullie de stukken na en controleert of deze ook in jurdische zin helemaal in orde zijn. Vooral een convenant is en blijft een juridisch complexe overeenkomst. Een niet goed of onvolledig opgesteld convenant kan in de toekomst tot problemen op verschillende gebieden leiden. Het is dan ook fijn als een advocaat deze stukken voor jullie controleert.

 

 

Advocaat

 

Voor een rechtbankprocedure geldt een verplichte procesvertegenwoordiging. Dit betekent dat alleen een advocaat op dit moment nog een verzoek tot (echt)scheiding kan indienen bij de rechtbank. Zijn jullie getrouwd, of geregistreerd partners met kinderen, dan zal een advocaat jullie in de rechtbankprocedure vertegenwoordigen. Deze procedure verloopt helemaal schriftelijk.

Hiermee houdt de rol van de advocaat nog niet op. De advocaat loopt voor jullie de stukken na en controleert of deze ook in jurdische zin helemaal in orde zijn. Vooral een convenant is en blijft een juridisch complexe overeenkomst. Een niet goed of onvolledig opgesteld convenant kan in de toekomst tot problemen op verschillende gebieden leiden. Het is dan ook fijn als een advocaat deze stukken voor jullie controleert.

 

Viae Novae Mediaton werkt bewust samen met uitsluitend ervaren en gespecialiseerde familierechtadvocaten. De kwaliteit van dienstverlening komt niet alleen tot uiting in de kennis en ervaring van deze advocaten, ook de werkwijze van deze advocaten is zorgvuldig en gericht op jullie belang bij duurzame, houdbare afspraken.

 

Ook deskundig advies van specialisten als een procedure niet nodig is

Voor veel zaken, zoals de de beëindiging van een samenwoning of van een samenlevingsovereenkomst, is geen rechtbankprocedure nodig. Viae Novae Mediation adviseert jullie ook in dat geval om de stukken als laatste check te bespreken met een gespecialiseerd advocaat.