Mediator of advocaat?

Mediator Utrecht – Den Haag – Amersfoort

Scheiden via een mediator of via advocaten. Het kan allebei, maar wanneer kies je nu voor een mediator en wanneer kun je beter scheiden met behulp van ieder een eigen advocaat?

Mediator

Voor mediation kies je vooral als je allebei:

 • samen tot afspraken wilt komen 
 • belang hecht aan de relatie met de ander
 • over onderhandelingsruimte beschikt, dus als je in staat bent te geven en te nemen
 • in staat bent te onderhandelen en te besluiten
 • ook de ander een nieuwe start gunt
 • bereid bent je in te zetten om tot afspraken te komen die voor jullie allebei redelijk en aanvaardbaar zijn
 • regie wilt behouden over het scheidingsproces en de te treffen regelingen

 

 

Advocaat

In sommige situaties kan het verstandig zijn om ieder een eigen advocaat in te schakelen. Dit geldt met name als:

 • er sprake is van geweld
 • de emoties zodanig oplopen dat het niet meer mogelijk is om samen om tafel te zitten
 • er bij de deelnemers, of een van hen, geen onderhandelingsruimte bestaat
 • je elkaar niets meer gunt
 • je niet in staat bent je eigen belangen te behartigen, bijvoorbeeld door ziekte

 

 

De rol van de advocaat in mediationzaken

 

Wist je dat, ook als je via mediation uit elkaar gaat, een advocaat een rol heeft in het scheidingsproces?

Nadat jullie tot afspraken zijn gekomen zal een advocaat het convenant, en als er kinderen zijn ook het ouderschapsplan, nalopen. Dit maakt dat jullie ook in juridische zin maximaal op de gemaakte afspraken kunnen vertrouwen.

Om tot echtscheiding te komen, of tot de ontbinding van een geregistreerd partnerschap met kinderen, is daarna een rechtbankprocedure noodzakelijk. In Nederland kan alleen de rechter beslissen over de ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap (met kinderen). Dezelfde advocaat zal jullie in deze procedure, die helemaal schriftelijk verloopt, vertegenwoordigen.

Viae Novae Mediaton werkt bewust samen met uitsluitend ervaren en gespecialiseerde familierechtadvocaten. De kwaliteit van dienstverlening komt niet alleen tot uiting in de kennis en ervaring van deze advocaten, ook de werkwijze van deze advocaten is zorgvuldig en gericht op jullie belang bij duurzame, houdbare afspraken.

 

Mediator of advocaat

Twijfel je tussen een mediator en een advocaat?

Bel voor een vrijblijvende kennismaking, het verplicht tot niets.

T 085 - 060 50 98

T 085-0605098