Echtscheiding

Mediator Utrecht – Den Haag – Amersfoort

Scheiden of uit elkaar

 

De beslissing om uit elkaar te gaan wordt meestal niet van de een op andere dag genomen. Vaak is daar een periode van twijfel en verdriet aan vooraf gegaan. Als de beslissing dan eenmaal genomen is breekt er een turbulente periode aan waarin er veel besproken, overwogen en besloten moet worden.

 

Echtscheiding | Scheiding | Mediator Utrecht | Mediator Den Haag | Mediator Amersfoort | Viae Novae Echtscheiding & Mediation

De beslissing om uit elkaar te gaan wordt meestal niet van de een op andere dag genomen. Vaak is daar een periode van twijfel en verdriet aan vooraf gegaan. Als de beslissing eenmaal genomen is moet er veel geregeld worden.

Echtscheiding | Scheiding | Mediator Utrecht | Mediator Den Haag | Mediator Amersfoort | Viae Novae Echtscheiding & Mediation

Scheiden en mediation

Scheiden via mediation is gericht op de beëindiging van een relatie in goed overleg. Onder begeleiding van een mediator maken jullie afspraken over de gevolgen van de scheiding die voor jullie allebei aanvaardbaar zijn. Via mediation wordt bovendien vaak tot betere afspraken gekomen dan als een echtscheiding of relatiebreuk wordt begeleid door twee advocaten en beslissingen uit handen worden gegeven aan de rechter.

 

Scheiden.. en nu?

Als de beslissing om te gaan scheiden eenmaal genomen is vraagt menigeen zich af, en nu? Waar moeten we starten en waar moeten we aan denken? Voor een scheiding valt er dan ook veel te regelen, terwijl een deel van de afspraken ook op de lange termijn gevolgen hebben. Het is daarom belangrijk dat beslissingen weloverwogen genomen worden. Mediators, advocaten en financieel deskundigen helpen jullie om samen goed geïnformeerd tot afspraken te komen.

Om je op weg te helpen in de eerste periode schreef ik een blog met een stappenplan.

Scheiden en kinderen

In mediation staan de kinderen voorop. Tijdens het hele mediationtraject wordt dan ook rekening gehouden met de belangen van de kinderen. Samen lopen we door het uitgebreide ouderschapsplan en ga ik met jullie na welke regelingen het beste bij jullie en bij de kinderen passen. Als jullie tot afspraken zijn gekomen worden deze vastgelegd in het ouderschapsplan.

 

Echtscheiding, afscheid nemen van de relatie

De periode rond een scheiding of echtscheiding is voor de meesten onder ons een fase van rouw. De manier waarop we met een echtscheiding en de rouw die daarmee gepaard gaat omgaan is echter voor iedereen anders. Terwijl de een de relatiebreuk al langer heeft zien aankomen kan de wens om te scheiden voor de ander bovendien volstrekt uit de lucht komen vallen waardoor je allebei in een andere fase van verwerking verkeert.

De verwerking van de scheiding is belangrijk voor de toekomst en kleurt de blik waarmee je op de relatie terugkijkt. De manier waarop een relatie wordt afgesloten is daarom van invloed. Zeker als er kinderen zijn en je als ouders samen verder moet is een zorgvuldig afgesloten relatie belangrijk voor de toekomst. Mediation biedt jullie de mogelijkheid om de relatie op een respectvolle manier af te sluiten met oog voor ieders belangen.

Mediator bij echtscheiding

Als mediator help ik jullie tijdens het hele scheidingsproces. Deskundig, professioneel en tegelijkertijd informeel en persoonlijk. Binnen het traject wordt tijd en aandacht besteed aan de emotionele aspecten van de scheiding maar ook aan de praktische- en juridische kant. Stap voor stap doorlopen we de procedure en de onderwerpen die besproken en beslist moeten worden. Tijdens het hele traject ben ik jullie vaste (en bereikbare) aanspreekpunt.

Rechtbankprocedure

Als het gaat om een echtscheiding, of de ontbinding van een geregistreerd partners met kinderen, dan volgt aansluitend nog de rechtbankprocedure. Deze procedure verloopt helemaal schriftelijk, jullie hoeven hiervoor niet naar de rechtbank.

Wil je weten hoe de echtscheidingsprocedure bij de rechtbank precies verloopt? In een apart blog neem ik je mee en vertel ik je stap voor stap hoe de procedure verloopt en met welke termijnen je rekening moet houden. Ook lees je hier op welke manier de echtscheiding tot stand komt en vanaf welk moment je nu echt gescheiden bent.

 

 

Scheiden of uit elkaar

 

Behoud de regie, investeer in de toekomst en kom tot afspraken waar je allebei verder mee kunt

T 085 - 060 50 98

T 085-0605098