Mediation

Mediator Utrecht – Den Haag – Amersfoort

 

 

Mediation is een vorm van (echtscheidings)bemiddeling waarbij een onpartijdige derde, de mediator, partijen helpt en begeleidt bij het zoeken naar een oplossing voor een geschil. Omdat deze vorm van bemiddeling in de praktijk leidt tot betere en snellere resultaten wordt mediation steeds vaker ingezet als vorm van geschillenoplossing. Naast bemiddeling in echtscheidingen en familiezaken wordt mediation vooral toegepast in arbeidszaken, overheidszaken, burengeschillen en strafzaken.

Viae Novae Echtscheiding & Mediation richt zich uitsluitend op, en is gespecialiseerd in, familiezaken. Hieronder vallen:

  • echtscheiding
  • scheiding van tafel en bed
  • beëindiging samenwoning
  • ontbinding geregistreerd partnerschap (met kinderen)
  • beëindiging geregistreerd partnerschap (zonder kinderen)
  • afspraken over de zorgregeling of omgangsregeling
  • gezagswijziging
  • (wijziging van) kinderalimentatie
  • (wijziging van) partneralimentatie

 

De bedoeling van mediation is dat jullie samen tot afspraken komen die voor jullie allebei aanvaardbaar zijn. Als mediator begeleid ik jullie tijdens dit hele traject, help ik jullie tijdens de gesprekken met elkaar te communiceren en daarbij ieders belangen inzichtelijk te maken. Samen brengen we in kaart wat er besproken en geregeld moet worden. Als jullie tot overeenstemming zijn gekomen worden de afspraken vastgelegd in een convenant en, als er kinderen zijn, in een ouderschapsplan.

De bedoeling van mediation is dat jullie samen tot afspraken komen die voor jullie allebei aanvaardbaar zijn. Als mediator begeleid ik jullie tijdens dit hele traject, help ik jullie tijdens de gesprekken met elkaar te communiceren en daarbij ieders belangen inzichtelijk te maken. Samen brengen we in kaart wat er besproken en geregeld moet worden. Als jullie tot overeenstemming zijn gekomen worden de afgespraken vastgelegd in een convenant en, als er kinderen zijn, in een ouderschapsplan.

Mediation, altijd vrijwillig

Mediation vindt altijd plaats binnen een vrijwillig kader en kan niet afgedwongen worden. Ook als een van de betrokkenen niet verder wil met mediation eindigt het traject. Jullie houden zelf de regie en komen alleen tot bindende afspraken als jullie daar allebei achter staan.

 

Besloten (geheimhouding)

De mediationgesprekken vinden plaats binnen een besloten en vertrouwelijke setting. Dit biedt jullie de mogelijkheid om op een open manier elkaars ideeën te verkennen en te zoeken naar gezamenlijke oplossingen. Afspraken worden pas bindend op het moment waarop jullie daar allebei mee instemmen en deze zijn vastgelegd in een door jullie ondertekende overeenkomst.

Ook als het niet lukt om tot afspraken te komen kan later, bijvoorbeeld in een procedure, geen beroep worden gedaan op dat wat tijdens de mediation is besproken, naar voren is gebracht of is voorgesteld. Om deze vertrouwelijkheid te waarborgen is een geheimhoudingsclausule opgenomen in de mediationovereenkomst die jullie, samen met mij, ondertekenen voordat het eerste mediationgesprek plaatsvindt. De geheimhouding strekt zich uit over het hele mediationtraject en blijft ook in stand nadat de mediation is afgerond.

 

Echtscheiding en mediation

Vanwege de vele voordelen is scheiden met een mediator sterk in opmars. Niet alleen is scheiden met een mediator vaak aanzienlijk goedkoper, deze vorm van scheiden is vooral ook prettiger. Het mediationtraject is informeel en biedt mogelijkheden om tot echtscheiding of een afronding van de relatie te komen op een manier die aansluit bij persoonlijke wensen.

 

Mediation in en rond de regio’s Utrecht, Den Haag of Amersfoort

In en rond de regio’s Utrecht, Den Haag en Amersfoort beschikt Viae Novae over meerdere gesprekslocaties voor mediation en/of echtscheidingsbemiddeling. Op de locatiepagina vind je snel een locatie bij jullie in de buurt. Ga je de deur liever niet uit of hebben jullie een voorkeur jullie eigen vertrouwde omgeving? Kies dan met dezelfde voordelen voor de mediator aan huis of voor online scheiden.  Zonder extra kosten of toeslagen.

Lees meer over mijn werkwijze

 

Iedere mediation kent een eigen dynamiek. Benieuwd hoe een mediationtraject nu eigenlijk verloopt? De 4 fases die we in het mediationtraject in het algemeen doorlopen vind je beschreven onder mijn werkwijze.