Alimentatie wijzigen

Mediator Utrecht – Den Haag – Amersfoort

Een wijziging van omstandigheden is vaak reden voor een herberekening alimentatie. Dit geldt voor zowel voor partneralimentatie als voor kinderalimentatie. In sommige gevallen dient zelfs zowel de partneralimentatie als de kinderalimentatie opnieuw berekend te worden.

Op het moment waarop je bent gescheiden is de alimentatie berekend en vastgesteld, of overeengekomen, op basis van de informatie die op dat moment beschikbaar was. In de loop van de tijd kunnen er verschillende wijzigingen optreden die van invloed zijn op de hoogte van de alimentatie. Zo kan het inkomen van degene die de alimentatie ontvangt zijn toegenomen. Ook valt te denken aan de situatie waarin het inkomen van degene die alimentatie betaalt is afgenomen. Of heffingskortingen en toeslagen die hoger of lager zijn geworden.

 

Herberekening partneralimentatie

Een herberekening van partneralimentatie zal veelal moeten plaatsvinden als het inkomen van een van de ex-partners is gewijzigd. Zo kan degene die de alimentatie ontvangt meer zijn gaan verdienen. Of minder. Of het inkomen van degene die partneralimentatie betaalt is afgenomen door bijvoorbeeld werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Ook kan toegenomen inkomen aan de zijde van degene die partneralimentatie betaalt soms reden zijn voor herberekening van alimentatie.

Daarnaast kunnen wijzigingen in het belastingstelsel een reden zijn voor aanpassing, of herberekening, van partneralimentatie. Dit komt doordat partneralimentatie een aftrekpost vormt voor de inkomstenbelasting voor degene die partneralimentatie betaalt. Zou de betaler door een wijziging in het belastingstelsel minder kunnen aftrekken, dan betekent dit dat deze netto minder overhoudt. Degene die partneralimentatie ontvangt dient over de bijdrage overigens inkomstenbelasting af te dragen.

 

Herberekening kinderalimentatie

Voor kinderalimentatie kan een herberekening nodig zijn als er iets is veranderd in het inkomen van de ouders, maar ook als er iets is veranderd in de zorgverdeling. In een berekening kinderalimentatie wordt merendeels rekening gehouden met de manier waarop de zorg voor de kinderen tussen de ouders is verdeeld. Op die manier kan een situatie waarin de kinderen ieder weekend bij een der ouders verblijven leiden tot een ander bedrag aan kinderalimentatie dan in die situatie waarin de kinderen één weekend per twee weken bij deze ouder verblijven.

Zijn er structurele wijzigingen in de zorgverdeling, dan is het verstandig het ouderschapsplan hierop aan te passen. Daarbij kan dan ook worden gekeken naar de kinderalimentatie. Wordt de kinderalimentatie aangepast, dan kan deze aanpassing ook direct worden meegenomen in het aanvullend ouderschapsplan.

Over alimentatie

Op de blogpagina vind je verschillende blogs waarin meer over de manier waarop kinderalimentatie en partneralimentatie worddt berekend. Ook vind je hier een blokschema waarmee je eenvoudig berekent hoe lang de onderhoudsverplichting in jouw situatie doorloopt.

Alimentatie opnieuw berekenen

Hebben er zich veranderingen voorgedaan en twijfel je of de alimentatie aangepast moet worden? Ik kijk graag met jullie mee. 

T 085 - 060 50 98

T 085-0605098