Scheiden met kinderen

Mediator Utrecht – Den Haag – Amersfoort

Een scheiding kondigt een periode van verandering aan voor het hele gezin. Van het moment waarop de kinderen op de hoogte worden gebracht van de komende scheiding tot de regelingen die uiteindelijk in het ouderschapsplan worden vastgelegd, de komende veranderingen vragen om overleg en samenwerking. Al tijdens het scheidingsproces wordt hiermee een basis gelegd voor de toekomst.

Met de scheiding breekt, net als voor jullie,  ook voor de kinderen een onzekere periode aan. Door de kinderen mee te nemen in de komende veranderingen en door vooral te laten zien dat jullie ondanks de scheiding samen ouders blijven en dat dit niet verandert, hebben jullie een grote invloed op de manier waarop de scheiding door de kinderen wordt beleefd. Hoe wil jij dat de kinderen later terugkijken op jullie scheiding? Wat vertellen zij daarover?

Lukt het ouders niet om een vorm te vinden waarin wordt samengewerkt, of levert dat (veel) strijd op, dan hebben de kinderen daar direct last van, terwijl de negatieve effecten vaak ook op latere leeftijd en in toekomstige relaties doorwerken. Een positief klimaat daarentegen, waarin de ouders elkaar weten te respecteren en samen op een positieve manier invulling weten te geven aan het gedeeld ouderschap, biedt de kinderen de veiligheid en stabiliteit die nodig is voor hun verdere ontwikkeling.

Paraplugesprek

Het gesprek waar alle ouders tegenop zien, hoe vertel je de kinderen dat jullie uit elkaar gaan

Zorgverdeling

Een co-ouderschap, een weekendregeling of helemaal anders? Welke verdeling past bij jullie en bij jullie kinderen?

Ouderschapsplan

Afspraken en regelingen in het ouderschapsplan, waar moet je zoal aan denken?

Ouderschapsplan

In het ouderschapsplan worden de regelingen die voor de kinderen worden getroffen vastgelegd. Afspraken over de manier waarop de zorg voor de kinderen wordt verdeeld, bij wie van de ouders zij hun hoofdverblijfplaats zullen hebben, op welke wijze in de kosten van de kinderen wordt voorzien, maar ook kunnen in het ouderschapsplan afspraken worden gemaakt over het moment waarop eventuele nieuwe partners aan de kinderen worden voorgesteld en de manier waarop jullie elkaar informeren over belangrijke en minder belangrijke ontwikkelingen die zich voordoen. Gaan jullie scheiden en hebben jullie minderjarige kinderen? Dan is een ouderschapsplan verplicht. Meer informatie over het ouderschapsplan, de daarin op te nemen regelingen en het wijzigen van afspraken als de omstandigheden in de loop der tijd veranderen, vind je op de aparte pagina over het ouderschapsplan.

De stem van de kinderen

Ten onrechte wordt nog vaak gedacht dat kinderen, vanaf het moment waarop zij 12 jaar oud worden, helemaal zelf mogen bepalen waar zij wonen en/of op welke momenten zij bij elke ouder verblijven. Wel zal de mening van de kinderen meegewogen dienen te worden in de besluitvorming.

Ook voor jongere kinderen is het belangrijk hen, op een bij hun leeftijd passende manier, te betrekken in de te maken afspraken. Hoe denken zij over de zorgverdeling en de vakantieregeling, en wat is daarin voor hen belangrijk?

 

Kind- of KIES-coach

Vertelt het ene kind onomwonden wat zijn of haar wensen zijn, misschien is dit voor jullie kind of kinderen best moeilijk. Voor kinderen vanaf ca 4 of 5 jaar oud kan het dan fijn zijn om binnen een vertrouwelijke setting met een neutrale derde te praten over de scheiding, hun wensen en eventuele zorgen die spelen.

Geen neutrale derde in de buurt? Dan kan hiervoor ook een kindercoach worden benaderd. De coach maakt met het kind afspraken over welke onderwerpen wel of niet worden teruggekoppeld naar de ouders. Een eenmalig gesprek is vaak al voldoende maar als een kind het moeilijk heeft met de scheiding, dan zijn ook meerdere gesprekken mogelijk.

 

 

 

Scheiden met kinderen?

Mediation, omdat je ook na de scheiding samen ouders blijft en tot afspraken wilt komen die bij jullie en bij de kinderen passen

 📞 085 - 060 50 98

 📞 085-0605098