Rechtbankprocedure

Mediator Utrecht – Den Haag – Amersfoort

Laatste stap

De afrondende rechtbankprocedure

Voor een echtscheiding, scheiding van tafel of bed of de ontbinding van een geregistreerd partnerschap met kinderen, zal afrondend nog de rechtbankprocedure plaatsvinden. De rechtbankprocedure verloopt helemaal schriftelijk. Jullie hoeven dus niet naar de rechtbank toe.

 

Rechtbankprocedure | Mediator Urecht | Mediator Den Haag | Mediator Amersfoort | Viae Novae Scheiding & Mediation

Laatste stap

De afrondende rechtbankprocedure

Voor een echtscheiding, scheiding van tafel of bed of de ontbinding van een geregistreerd partnerschap met kinderen, zal afrondend nog de rechtbankprocedure plaatsvinden. De rechtbankprocedure verloopt helemaal schriftelijk. Jullie hoeven dus niet naar de rechtbank toe.

Omdat voor een rechtbankprocedure in Nederland in de meeste situaties een verplichte procesvertegenwoordiging geldt, kan alleen een advocaat op dit moment nog een verzoek tot echtscheiding kan indienen bij de rechtbank. Een mediator is hiervoor niet bevoegd. Voor een afsluitende procedure voor de rechtbank wordt door mediators dan ook altijd een advocaat ingeschakeld.

 

Wanneer volgt een rechtbankprocedure?

Een procedure is altijd nodig als er sprake is van:

  • echtscheiding
  • scheiding van tafel en bed
  • ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed
  • ontbinding geregistreerd partnerschap (met kinderen)

Zijn jullie geregistreerd partners en hebben jullie geen kinderen? Dan is een rechtbankprocedure niet nodig. Dit geldt ook voor samenwoners. Daarbij maakt het niet uit of er wel of niet een samenlevingsovereenkomst is gesloten.

 

De mening van de kinderen

Kinderen vanaf 12 jaar worden door de rechtbank uitgenodigd hun mening te geven over de afspraken voor hen zijn gemaakt in het ouderschapsplan. Tijdens een informeel gesprek zal de rechter nagaan in hoeverre de kinderen instemmen met de afspraken. Dit gesprek is niet verplicht, de kinderen mogen hun mening ook schriftelijk doorgeven. Meer informatie over het kindgesprek vind je op de website van de Rechtspraak: https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/rol-in-rechtszaak/paginas/kindgesprek.aspx

 

De advocaat en de rechtbank

Viae Novae Mediaton werkt samen met uitsluitend ervaren, gespecialiseerde familierechtadvocaten. De kwaliteit van dienstverlening komt niet alleen tot uiting in de kennis en ervaring van deze advocaten, ook de werkwijze van deze advocaten is zorgvuldig en betrokken.

Als een rechtbankprocedure nodig is zal het laatste mediationgesprek altijd plaatsvinden in het bijzijn van een van deze  advocaten. De advocaat zal het convenant en het ouderschapsplan waar nodig met jullie doornemen en nagaan of jullie bedoelingen op de juiste manier zijn verwoord. Hierdoor kunnen jullie maximaal, ook juridisch gezien, op de gemaakte afspraken vertrouwen.

Nadat het convenant en het ouderschapsplan zijn ondertekend zullen deze, met het echtscheidingsverzoek, door de advocaat worden ingediend bij de rechtbank. De procedure verloopt verder helemaal schriftelijk.

Wil je weten hoe de rechtbankprocedure precies verloopt en hoe lang zo’n procedure nu eigenlijk duurt? Of vraag je jezelf af of het echt mogelijk is om in één dag te scheiden? Lees dan mijn blog waarin ik stap voor stap uitleg geef over het verloop van de echtscheidingsprocedure bij de rechtbank.

Meer lezen over de rechtbankprocedure?

 

In een apart blog neem ik je mee en leg ik je stap voor stap uit hoe de procedure verloopt, met welke termijnen je rekening moet houden en wanneer je nu echt gescheiden bent.