Why

mediation?

 

 

 

Vooral ten opzichte van een procedure waarin partijen worden bijgestaan door eigen advocaten zijn er veel voordelen van mediation te noemen. Met name de lage kosten zijn voor veel mensen aantrekkelijk. Er zijn echter meer, en belangrijkere, voordelen van mediation in echtscheiding of familiezaken.

 

 

Behoud van regie

Via mediation komen jullie zelf, onder begeleiding, tot oplossingen. Oplossingen waar jullie allebei achter staan en die daardoor draagvlak bieden, ook voor de toekomst. Jullie houden zelf maximaal de regie over jullie beslissingen en de te maken afspraken.

In een rechtbankprocedure wordt de regie uit handen gegeven. De rechter zal beslissen welke regelingen nageleefd moeten worden. Voor de in het ongelijk gestelde partij kan een uitspraak van de rechter uitermate zuur zijn. Er zou bovendien een beslissing kunnen volgen waar beide partijen niet gelukkig van worden. Het moeten naleven van zulke regelingen kan een bron van conflicten voor de toekomst opleveren. Als het een partij niet lukt zich bij de regelingen neer te leggen zien we vaak dat rechtbankprocedures elkaar opvolgen.

 

 

De onderlinge verstandhouding en communicatie, nu en in de toekomst

Een rechtbankprocedure heeft meestal geen positief effect op de relatie. Vaak voelen partijen zich gedwongen de boksring te betreden om op die manier het eigen “gelijk” te halen. Als de procedure afgerond is sluiten de advocaten de dossiers maar moet je als partijen vaak weer verder met elkaar. Dit geldt eens te meer als het gaat om een echtscheiding met kinderen.

Een van de belangrijkste voordelen van mediation is dat mediation er juist op is gericht eventueel beschadigd vertrouwen te herstellen en de onderlinge relatie te behouden of te verbeteren. Ook voor de toekomst vormt dit een basis waarin ruimte is voor overleg en aanpassing van afspraken waar nodig.

 

Vragen?

Bel de mediator of maak een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek

 

📞 030 – 850 54 49

Vragen?

Neem contact op of maak direct een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek

📞 030 – 850 54 49

Duur van de echtscheidingsprocedure

Via mediation kan een echtscheidingsprocedure snel verlopen. Meestal lukt het om binnen drie tot vier sessies tot afspraken te komen. Een afwikkeling via de rechtbank neemt daarna circa vier tot zes weken in beslag. Een procedure waarin je allebei door een eigen advocaat wordt bijgestaan duurt veel langer. In het slechtste geval kan jarenlang geprocedeerd worden.

Onzekerheid over de toekomstige woonsituatie, zorgregelingen voor de kinderen of jullie financiële situatie kan voor veel onrust en stress zorgen in een scheidingssituatie. Een mediator maakt samen met jullie inzichtelijk op welke punten afspraken moeten worden gemaakt, begeleidt de communicatie en zorgt voor structuur. Dit geeft rust. Omdat binnen een kort tijdsbestek tot afspraken kan worden gekomen kan ook sneller duidelijkheid voor de toekomst worden gecreëerd. Op het moment waarop je weet waar je aan toe bent wordt het meestal ook makkelijker om je op de toekomst te kunnen richten.

 

 

Lage kosten

De kosten van scheiden via mediation zijn aanzienlijk lager dan de kosten die gemaakt worden voor een procedure met twee advocaten.  Een prettige bijkomstigheid maar toch is dit slechts een van de voordelen van mediation. Viae Novae Mediation houdt de overheadkosten laag en kan daardoor aantrekkelijke tarieven bieden. De kosten van een echtscheiding staan bij Viae Novae helder gepubliceerd op de website.

 

 

Geen volledige overeenstemming, toch voordelen van mediation

Ook als het niet lukt om tot volledige overeenstemming te komen zijn er voordelen van mediation. De afspraken waar jullie wel allebei achter staan kunnen in dat geval worden opgenomen in een convenant en/of ouderschapsplan. Alleen de onderdelen waar geen overeenstemming over is bereikt hoeven dan nog aan de rechter te worden voorgelegd. Advocaten en de rechter hoeven zich in dat geval niet meer te buigen over alle aspecten van de (echt)scheiding. Dit zal in de meeste situaties een forse besparing op tijd, en daarmee op advocaatkosten, inhouden.

Viae Novae
scheiding & Mediation

 

Mediator in:
Utrecht – Leidsche Rijn – Nieuwegein – IJsselstein – Vianen –
De Meern – Vleuten – Maarssen – Woerden – Gouda – Reeuwijk – Bodegraven – Baarn – Bilthoven – Hilversum – Eemnes – Leusden – Amersfoort – Mijdrecht – Zoetermeer – Den Haag – Rijswijk – Voorburg – Delft – Loosduinen – Alphen a/d Rijn – Leiden
mediator Utrecht - Den Haag