Ouderschapsplan

Mediator Utrecht – Den Haag – Amersfoort

Een ouderschapsplan, afgestemd op jullie wensen en mogelijkheden. Afspraken over de zorgverdeling waar ieder zich in kan vinden. Een regeling die voorziet in de kosten van de kinderen. Afstemming van de manier waarop, en de onderwerpen waarover, jullie als ouders met elkaar communiceren. Over deze, en andere, onderwerpen worden afspraken gemaakt in het ouderschapsplan.

 

Een ouderschapsplan, afgestemd op jullie wensen en mogelijkheden. Afspraken over de zorgverdeling waar ieder zich in kan vinden. Een regeling die voorziet in de kosten van de kinderen. Afstemming van de manier waarop, en de onderwerpen waarover, jullie als ouders met elkaar communiceren. Over deze, en andere, onderwerpen worden afspraken gemaakt in het ouderschapsplan.

Scheiden met een
uitgebreid ouderschapsplan

Ouderschapsplan | Scheiden met kinderen | Mediator Utrecht | Mediator Den Haag | Mediator Amersfoort
Ouderschapsplan | Scheiden met kinderen | Mediator Utrecht | Mediator Den Haag | Mediator Amersfoort
Ouderschapsplan | Scheiden met kinderen | Mediator Utrecht | Mediator Den Haag | Mediator Amersfoort

In het ouderschapsplan worden de afspraken die jullie voor de kinderen maken vastgelegd. Een ouderschapsplan is verplicht gesteld in echtscheidingsprocedures. Als in een echtscheidingsprocedure geen ouderschapsplan kan worden overgelegd zal de rechtbank uitgebreid geïnformeerd moeten worden over de redenen waarom dit niet mogelijk is. Kunnen hiervoor geen heel goede redenen worden gegeven, dan kan de rechtbank de echtscheiding niet uitspreken.

 

Verplichte onderdelen in een ouderschapsplan

Ouders hebben een grote mate van vrijheid bij de invulling van het ouderschapsplan. Samen met de kinderen kunnen jullie dan ook tot afspraken komen die bij jullie, en bij de kinderen, passen. Een aantal onderdelen zijn daarbij verplicht gesteld voor het ouderschapsplan, zoals afspraken en informatie over:

 • ouderlijk gezag en de hoofdverblijfplaats van de kinderen
 • de zorgverdeling of omgangsregeling
 • op welke wijze de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen worden gedeeld (kinderalimentatie / kinderrekening)
 • de manier waarop jullie samen belangrijke beslissingen nemen voor de kinderen
 • op welke wijze de kinderen zijn betrokken bij het invullen van de afspraken

 

Uitbreidingen in het ouderschapsplan

Naast de hierboven genoemde verplichte onderdelen is het ook verstandig om na te denken en afspraken in het ouderschapsplan te maken over bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

 • regelingen voor de vakanties en feestdagen
 • de manier waarop, en waar, de verjaardagen van de kinderen (en de ouders) worden gevierd
 • introductie van eventuele nieuwe partners
 • ouderavonden op school en informatieverstrekking vanuit school
 • bijdragen voor de kinderen vanaf het moment waarop zij 18 jaar worden
 • een bijdrage voor kinderen van 21 jaar en ouder, zolang zij een studie volgen

Als mediator neem ik het (uitgebreide) ouderschapsplan stap voor stap met jullie door. Samen gaan we na welke regelingen het best bij jullie en bij de kinderen passen. Als jullie tot overeenstemming zijn gekomen leggen we de afspraken vast in het ouderschapsplan.

Wil je alvast meer lezen over scheiden met kinderen? Op de blogpagina vind je verschillende blogs met informatie en tips over scheiden met kinderen.

Paraplugesprek

Het gesprek waar iedere ouder tegenop ziet

Paraplugesprek | Co-ouderschap | Scheiden met kinderen | Mediator Utrecht | Mediator Den Haag | Mediator Amersfoort | Viae Novae Scheiding & Mediation

Zorgregeling

Een weekendregeling of toch een co-ouderschap?

Zorgregeling |Omgangsregeling | Echtscheiding en Mediation | Mediator Utrecht - Den Haag - Amersfoort, Viae Novae

Kosten kinderen

Van kinderalimentatie tot een kinderrekening

Kinderalimentatie. Echtscheiding en Mediation Utrecht - Den Haag - Amersfoort, Viae Novae

Aanpassen ouderschapsplan

 

De afspraken en regelingen die in het ouderschapsplan worden opgenomen kunnen na verloop van tijd om aanpassing vragen. Zijn de kinderen nog jong op het moment waarop jullie uit elkaar gaan, dan zullen regelingen in de toekomst vrijwel zeker aangepast moeten worden. Bijvoorbeeld als de gezinssituatie of de financiële situatie van een van de ouders verandert, of de zorg- of omgangsregeling vraagt om een aanpassing.

 

Aanpassing van de zorg- of omgangsregeling

Een zorgregeling of omgangsregeling die voor jonge kinderen is getroffen zal vaak aangepast moeten worden naarmate de kinderen opgroeien. Zo wordt een regeling die voor jonge kinderen is getroffen in de praktijk vaak aangepast op het moment waarop de kinderen naar de middelbare school gaan. Schoolroosters veranderen op dat moment, de kinderen worden ouder en zelfstandiger en naarmate de leeftijd vordert krijgen zij ook vaak een duidelijker eigen mening over de zorg- of omgangsregeling.

 

 

Kinderalimentatie aanpassen

Ook de afspraken die in het ouderschapsplan gemaakt zijn over kinderalimentatie worden in de loop van de tijd vaak aangepast. Een wijziging van omstandigheden in het inkomen of de gezinssituatie van een van de ouders vormt dan aanleiding om de kinderalimentatie aan te passen aan de nieuwe situatie. Meer over het aanpassen van kinderalimentatie vind je op de pagina herberekening alimentatie.

 

 

Mediation na (echt)scheiding

Lukt het niet om samen tot overeenstemming te komen over de nieuwe regelingen? Of willen jullie de nieuwe afspraken gewoon helder vastleggen in een aanvullend ouderschapsplan? Als mediator help ik jullie hierbij en en zorg ik voor:

 • begeleiding van de gesprekken
 • alimentatieberekeningen, gebaseerd op de nieuwe situatie
 • vastlegging van de afspraken in een aanvullend ouderschapsplan

Scheiden met aandacht voor voortgezet ouderschap

 

Afspraken over de zorgverdeling, de vakanties en de feestdagen en de  verdeling van de kosten van de kinderen over de ouders. Maar vooral, afspraken die bij jullie en bij de kinderen passen.

T 085 - 060 50 98

T 085-0605098