Ouderschapsplan

mediator Utrecht – Den Haag – Amersfoort

Een ouderschapsplan, afgestemd op jullie wensen en mogelijkheden. Afspraken over de zorgverdeling waar ieder zich in kan vinden. Een regeling die voorziet in de kosten van de kinderen. Afstemming van de manier waarop, en de onderwerpen waarover, jullie als ouders met elkaar communiceren. Over deze, en andere, onderwerpen worden afspraken gemaakt in het ouderschapsplan.

 

Een ouderschapsplan, afgestemd op jullie wensen en mogelijkheden. Afspraken over de zorgverdeling waar ieder zich in kan vinden. Een regeling die voorziet in de kosten van de kinderen. Afstemming van de manier waarop, en de onderwerpen waarover, jullie als ouders met elkaar communiceren. Over deze, en andere, onderwerpen worden afspraken gemaakt in het ouderschapsplan.

Scheiden met een

 

uitgebreid

ouderschapsplan

In het ouderschapsplan worden de afspraken die jullie voor de kinderen maken vastgelegd. Een ouderschapsplan is verplicht gesteld in echtscheidingsprocedures. Als in een echtscheidingsprocedure geen ouderschapsplan kan worden overgelegd zal de rechtbank uitgebreid geïnformeerd moeten worden over de redenen waarom dit niet mogelijk is. Kunnen hiervoor geen heel goede redenen worden gegeven, dan kan de rechtbank de echtscheiding niet uitspreken.

 

Verplichte onderdelen in een ouderschapsplan

Ouders hebben een grote mate van vrijheid bij de invulling van het ouderschapsplan. Samen met de kinderen kunnen jullie dan ook tot afspraken komen die bij jullie, en bij de kinderen, passen. Een aantal onderdelen zijn daarbij verplicht gesteld voor het ouderschapsplan, zoals afspraken en informatie over:

 • ouderlijk gezag en de hoofdverblijfplaats van de kinderen
 • de zorgverdeling of omgangsregeling
 • op welke wijze de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen worden gedeeld (kinderalimentatie / kinderrekening)
 • de manier waarop jullie samen belangrijke beslissingen nemen voor de kinderen
 • op welke wijze de kinderen zijn betrokken bij het invullen van de afspraken

 

Uitbreidingen in het ouderschapsplan

Naast de hierboven genoemde verplichte onderdelen is het ook verstandig om na te denken en afspraken in het ouderschapsplan te maken over bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

 • regelingen voor de vakanties en feestdagen
 • de manier waarop, en waar, de verjaardagen van de kinderen (en de ouders) worden gevierd
 • introductie van eventuele nieuwe partners
 • ouderavonden op school en informatieverstrekking vanuit school
 • bijdragen voor de kinderen vanaf het moment waarop zij 18 jaar worden
 • een bijdrage voor kinderen van 21 jaar en ouder, zolang zij een studie volgen

Als mediator neem ik het (uitgebreide) ouderschapsplan stap voor stap met jullie door. Samen gaan we na welke regelingen het best bij jullie en bij de kinderen passen. Als jullie tot overeenstemming zijn gekomen leggen we de afspraken vast in het ouderschapsplan.

Wil je alvast meer lezen over scheiden met kinderen? Op de blogpagina vind je verschillende blogs met informatie en tips over scheiden met kinderen.

Kosten van de kinderen

Kinderalimentatie of een kinderrekening, wat past bij jullie?

Zorgverdeling

Een co-ouderschap, een weekendregeling of helemaal anders?

Scheiden met jonge kinderen

Een metafoor voor jonge kinderen, de landschildpad en de zeeschildpad

Wijzigen

ouderschapsplan na (echt)scheiding

 

 

Aanpassing van de zorg- of omgangsregeling

De regelingen die in het ouderschapsplan worden opgenomen kunnen na verloop van tijd om aanpassing vragen. Zo zal een zorgregeling of omgangsregeling die voor jonge kinderen is getroffen vaak aangepast moeten worden naarmate de kinderen opgroeien. De regeling die voor jonge kinderen is getroffen wordt in de praktijk bijvoorbeeld vaak aangepast op het moment waarop de kinderen naar de middelbare school gaan. Schoolroosters veranderen op dat moment, de kinderen worden ouder en zelfstandiger en naarmate de leeftijd vordert krijgen zij ook vaak een duidelijker eigen mening over de zorg- of omgangsregeling.

 

Herberekening kinderalimentatie

Ook de afspraken die in het ouderschapsplan gemaakt zijn over kinderalimentatie worden in de loop van de tijd vaak aangepast. Een wijziging van omstandigheden in het inkomen of de gezinssituatie van een van de ouders vormt dan aanleiding om de kinderalimentatie aan te passen aan de nieuwe situatie.

 

Mediation na (echt)scheiding

Lukt het niet om samen tot overeenstemming te komen over de nieuwe regelingen? Of willen jullie de nieuwe afspraken gewoon helder vastleggen in een aanvullend ouderschapsplan? De mediator helpt jullie hierbij en en zorgt voor:

 • begeleiding van de gesprekken
 • alimentatieberekeningen, gebaseerd op de nieuwe situatie
 • vastlegging van de afspraken in een aanvullend ouderschapsplan

 

Scheiden met aandacht voor voortgezet ouderschap

Afspraken over de zorgverdeling, de vakanties en de feestdagen en de  verdeling van de kosten van de kinderen over de ouders. Maar vooral, afspraken die bij jullie en bij de kinderen passen.

 📞 030 - 850 54 49

📞 030 - 850 54 49