Werkwijze

mediation

 

 

Alhoewel iedere mediation maatwerk is hanteert Viae Novae Mediation in grote lijn de volgende werkwijze:

Mediationtraject

 

  • Na het maken van de eerste afspraak ontvangen jullie per e-mail een afspraakbevestiging. Ook ontvangen jullie ter voorbereiding daarbij de mediationovereenkomst. In de mediationovereenkomst, met toelichting, staan de “spelregels” voor mediaton vermeld.
  • Tijdens het eerste gesprek wordt de mediationovereenkomst met jullie doorgenomen en ondertekend.
  • Na iedere bijeenkomst ontvangen jullie een kort verslag waarin met name de aandachts- en actiepunten voor het volgende gesprek beschreven worden. Vaak worden hier ook de bijgewerkte concept-stukken als het convenant, het ouderschapsplan en/of de alimentatieberekeningen bijgevoegd.
  • Als jullie overeenstemming hebben bereikt zal de mediator de afspraken voor de kinderen opnemen in een definitief ouderschapsplan. De afspraken die te maken hebben met de vermogensrechtelijke afwikkeling (zoals pensioen, partneralimentatie, de woning) worden opgenomen in het definitieve convenant.
  • Als jullie hebben gekozen voor een fiscale check, dan zal het convenant hiervoor worden toegezonden aan de fiscalist.
  • Nadat jullie goedkeuring aan de stukken hebben gegeven kunnen de definitieve stukken tijdens een laatste bijeenkomst worden ondertekend.
  • Het mediationtraject kan aansluitend worden afgesloten. Viae Novae Mediation adviseert voor dit laatste gesprek het kantoor van de advocaat. De advocaat zal de stukken met jullie doornemen en bespreken waarna jullie ook in juridisch opzicht maximaal kunnen vertrouwen op de houdbaarheid van de afspraken die jullie hebben gemaakt.

 

Werkwijze opvolgende rechtbankprocedure

 

  • Als een rechtbankprocedure nodig is zal de laatste bijeenkomst altijd plaatsvinden op het kantoor van de advocaat. Voorafgaande aan dit gesprek heeft de advocaat de stukken ontvangen en doorgenomen. Tijdens dit gesprek kunnen er over en weer nog vragen worden gesteld. Alles helemaal in orde? Dan kunnen de stukken worden ondertekend.
  • De advocaat dient het (echt)scheidingsverzoek voor jullie in bij de rechtbank en zal de formele (echt)scheidingsprocedure, die schriftelijk verloopt, verder voor jullie afwikkelen.

 

Voordelige tarieven maar kwaliteit voorop

 

De manier waarop Viae Novae de werkzaamheden van de mediator combineert met de werkzaamheden van de gespecialiseerde (vFAS) advocaat maakt dat jullie in alle opzichten verzekerd zijn van maximale deskundigheid maar wel tegen een aantrekkelijk tarief. Bij Viae Novae spreken jullie de advocaat zelf en neemt deze waar nodig de tijd om de stukken op een zorgvuldige wijze met jullie te bespreken als laatste check voordat de stukken voor jullie worden ingediend bij de rechtbank.

Evaluatie

zorg- of omgangsregeling

 

Viae Novae Mediation biedt jullie de mogelijkheid om, een half jaar na de afronding van de scheidingsprocedure of het mediationtraject, in een eenmalig gesprek de in het ouderschapsplan afgesproken zorgregeling te evalueren en indien nodig aan te passen. Op de pagina over het ouderschapsplan vind je hierover meer informatie.

 

mediator Utrecht - Den Haag