De auto, de tafel en het bed, wie krijgt wat?

 

Als jullie in gemeenschap van goederen met elkaar zijn getrouwd zal deze huwelijksgoederengemeenschap in het kader van een (echt)scheiding worden ontbonden. De afspraken die jullie over de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap maken worden opgenomen in het convenant. Ook als jullie op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd zullen er afspraken moeten worden gemaakt over de afwikkeling daarvan. In dit blog lees je meer over de gemeenschap van goederen en de huwelijkse voorwaarden in echtscheidingssituaties.

 

Gemeenschap van goederen

In Nederland gold tot 1 januari 2018 dat, als er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld, je in principe in gemeenschap van goederen met elkaar bent getrouwd. Dit kan anders zijn als er sprake is van internationale aspecten. Bijvoorbeeld als jullie een andere nationaliteit hadden of hebben, in het buitenland zijn getrouwd en/of na de huwelijkssluiting in het buitenland hebben gewoond.

Zijn jullie in gemeenschap van goederen met elkaar getrouwd, dan zullen er afspraken moeten worden gemaakt over de verdeling van  het gemeenschappelijk vermogen en de gemeenschappelijke schulden. Denk hierbij aan:

  • inboedelzaken
  • bank- en spaarsaldi
  • geldschulden
  • lijfrentepolissen
  • de huur- of koopwoning
  • pensioenrechten

De afspraken die jullie maken zullen worden opgenomen in een convenant. Als basis hebben jullie allebei recht op de helft van de waarde van de huwelijksgoederengemeenschap. Soms worden ook andere afspraken over de verdeling gemaakt. Bij afwijkende afspraken is het belangrijk dat deze op een zorgvuldige manier worden opgenomen in het convenant om ongewenste gevolgen als fiscale claims zoveel mogelijk te voorkomen.

 

Beperkte huwelijksgoederen-gemeenschap

Per 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht in Nederland veranderd. Ben je op of na 1 januari 2018 getrouwd en zijn er geen huwelijkse voorwaarden gemaakt, dan is er sprake van een beperkte gemeenschap van goederen. In hoofdlijn houdt dit in dat alleen het tijdens het huwelijk vergaarde vermogen voor verdeling in aanmerking komt.

 

Huwelijkse voorwaarden

Als jullie op huwelijkse voorwaarden met elkaar zijn getrouwd gelden er vaak andere regelingen. In de akte huwelijkse voorwaarden staan de afspraken genoteerd die jullie hebben gemaakt over de verdeling of verrekening van vermogen en de schulden in een scheidingssituatie.

 

Verrekenbeding huwelijkse voorwaarden

In de akte huwelijkse voorwaarden is vaak een periodiek of finaal verrekenbeding opgenomen. Een periodiek verrekenbeding houdt in dat de “overgespaarde inkomsten” (het deel van het inkomen dat gespaard of overgebleven is) periodiek, veelal ieder jaar, verrekend dienen te worden. Dit wordt ook wel het “Amsterdams verrekenbeding” genoemd. Bij een finaal verrekenbeding vindt de verrekening plaats op het moment dat het huwelijk eindigt.

 

Niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding

Een periodiek verrekening wordt in de praktijk vaak niet uitgevoerd. Gevolg hiervan is dat in een scheidingssituatie alsnog verrekend moet worden, veelal in de vorm van een finaal verrekenbeding. Het totale vermogen zou dan tot de overgespaarde inkomsten gerekend kunnen worden, tenzij dit aantoonbaar anders is.

Afspraken over huwelijkse voorwaarden, en zeker als er sprake is van een niet uitgevoerd verrekenbeding, zijn complex. Voorkom fiscale-  of juridische problemen en laat je goed adviseren en begeleiden.

Viae Novae

Scheiding & Mediation

Mediator in:
Utrecht - Den Haag - Amersfoort - Leidsche Rijn - Nieuwegein - De Meern - IJsselstein - Vianen - Driebergen -De Meern - Vleuten - Maarssen - Woerden - Rotterdam - Gouda  - Waddinxveen - Reeuwijk - Bodegraven - Almere - Baarn - Bilthoven - Hilversum - Eemnes - Leusden - Mijdrecht - Zoetermeer - Rijswijk - Voorburg - Delft - Loosduinen - Alphen aan den Rijn - Leiden

 

Vragen?

Ik help je graag verder

 

T 085-0605098