Huurwoning of koopwoning bij echtscheiding

 

Als je gaat scheiden zullen er afspraken moeten worden gemaakt over jullie woning. Dit geldt voor zowel de huurwoning als de koopwoning. Wel is het zo dat voor een koopwoning meer, en andere, regelingen getroffen moeten worden dan voor een huurwoning. De afspraken die jullie maken zullen worden opgenomen in het (echtscheiding)convenant.

 

Huurwoning

Als jullie de woning al niet samen hebben gehuurd, dan zijn jullie automatisch samen huurders geworden op het moment waarop jullie zijn getrouwd. In het kader van een echtscheiding zal dan afgesproken moeten worden wie van jullie in de woning blijft wonen.

Tip:
Informeer de verhuurder over de scheiding en de afspraken die jullie hebben gemaakt. De verhuurder kan het huurcontract dan aanpassen en op één naam stellen. Wordt het huurcontract niet aangepast en er zou in de toekomst een huurachterstand ontstaan, dan zou de verhuurder jullie daarvoor in beginsel allebei kunnen aanspreken.

 

Koopwoning

Hebben jullie samen een koopwoning, dan zullen meer, en andere, afspraken moeten worden gemaakt. Hiervoor zijn de meest gebruikelijke opties:

 • een van jullie blijft in de woning wonen en neemt het aandeel van de ander over
 • de woning wordt verkocht aan een derde
 • jullie woning blijft voor een af te spreken termijn onverdeeld

 

Aandeel van de ander overnemen

In deze situatie zal de waarde van de woning in beginsel moeten worden verdeeld. Dit kan een overwaarde zijn (als de waarde van de woning hoger is dan het bedrag van de hypotheekschuld) of een onderwaarde (als de hypotheekschuld hoger is dan de waarde van de woning). Ook de waarde van een eventueel aan de hypotheekschuld verbonden kapitaalverzekering wordt in de verdeling betrokken.

Wil jij, of je partner, graag in de woning blijven wonen? Ga dan nu al na of dit financieel haalbaar is:

 • is de bank bereid je een financiering daarvoor te verstrekken
  (en de ander te ontslaan uit zijn/haar aansprakelijkheid voor de huidige hypotheekschuld)
 • wat is de maximaal haalbare hypotheek
 • is dat voldoende om de ander “uit te kunnen kopen”
 • zijn de nieuwe woonlasten voor jou alleen aanvaardbaar of ga je liever huren of iets kleiners/voordeliger kopen

Het aandeel in de woning van degene die de woning verlaat wordt na (echt)scheiding via een notariële akte overgedragen aan degene die in de woning blijft wonen. Op dat moment vindt ook de verrekening van de waarde plaats.

 

Verkopen aan een derde

Soms is behoud van de woning niet mogelijk. Bijvoorbeeld omdat jullie allebei liever willen verhuizen. Of omdat jullie ieder afzonderlijk de woning niet kunnen financieren.

Als de woning verkocht wordt zullen ook daar afspraken over moeten worden gemaakt. Denk hierbij aan het kiezen van een makelaar, de kosten van de verkoop, het gebruik van de woning tot aan de verkoop en de kosten van de woning tot aan verkoop.

Let op:
Is de hypothecaire geldlening gesloten met NHG (nationale hypotheekgarantie) en is er sprake van onderwaarde? Let dan voordat de woning te koop wordt aangeboden op de voorwaarden die de Stichting stelt om voor kwijtschelding van de restschuld in aanmerking te kunnen komen.

De woning blijft (voorlopig) onverdeeld

Voor deze optie wordt soms gekozen als financiering van de woning door degene die in de woning wil blijven wonen op dat moment niet mogelijk is of als er sprake is van onderwaarde waardoor verkoop ongunstig voor beide partijen zou zijn. De woning kan dan voor een nader af te spreken periode door jullie samen behouden blijven. De voorwaarden hiervoor zullen worden opgenomen in het convenant. Denk hierbij aan zaken als:

 • wie blijft de woning gebruiken
 • betaling van de gebruikslasten (water, energie, inboedelverzekering etc.)
 • eigenaarslasten, wie betaalt en aan wie komt het fiscaal voordeel van de betaling van hypotheekrente toe
 • wanneer eindigt de periode waarbinnen de woning in het onverdeelde blijft en hoe dan verder

Zolang de woning tot jullie gezamenlijk eigendom behoort blijven jullie samen verantwoordelijk voor de woning. Ook blijven jullie jegens de hypotheekbank samen verantwoordelijk voor de betaling van de hypotheeklasten. Dit geldt ook voor de verdere eigenaarslasten.

 

Viae Novae

Scheiding & Mediation

Mediator in:
Utrecht - Den Haag - Amersfoort - Leidsche Rijn - Nieuwegein - De Meern - IJsselstein - Vianen - Driebergen -De Meern - Vleuten - Maarssen - Woerden - Rotterdam - Gouda  - Waddinxveen - Reeuwijk - Bodegraven - Almere - Baarn - Bilthoven - Hilversum - Eemnes - Leusden - Mijdrecht - Zoetermeer - Rijswijk - Voorburg - Delft - Loosduinen - Alphen aan den Rijn - Leiden

 

Vragen?

Ik help je graag verder

 

T 085-0605098