Kosten van de kinderen, kinderalimentatie of een kinderrekening?

 

Kinderen kosten geld. So far, so good, dat weten we. Maar hoeveel geld geven we maandelijks uit aan de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen? Op die vraag zullen de meeste ouders het antwoord verschuldigd moeten blijven. Maar, als we dat niet weten, hoe wordt de kinderalimentatie dan berekend?

In een scheidingssituatie moeten er afspraken worden gemaakt over de manier waarop de kosten van de kinderen verdeeld zullen worden over de ouders. De afspraken hierover worden in de vorm van kinderalimentatie of stortingen op een kinderrekening opgenomen in het ouderschapsplan.

 

Kinderalimentatie op basis van de Tremanormen

Het ene gezin zal (of kan) meer geld uitgeven aan de kinderen dan het andere gezin. De kosten van een jonger kind zullen bovendien weer anders zijn dan de kosten van een ouder kind.

Voor de manier waarop de kosten van de kinderen worden berekend en worden verdeeld over de ouders wordt in de praktijk veelal aansluiting gezocht bij de zogenaamde “Tremanormen”. Dit zijn normen en tabellen die ook door de rechtbank worden gebruikt in alimentatiezaken.

De kosten van de kinderen worden op basis van dit model gebaseerd op de hoogte van het inkomen van de ouders. Op die manier leidt een hoger inkomen van de ouders tot een hogere behoefte (de kosten) van de kinderen. Aansluitend worden deze kosten naar rato van inkomen en draagkracht over de ouders verdeeld.

Uit deze berekeningen volgt dan uiteindelijk het bedrag dat de ene ouder aan de andere ouder (de ouder waar de kinderen hun hoofdverblijfplaats hebben) in de vorm van kinderalimentatie zou moeten voldoen.

 

Kinderrekening

Als de zorg voor de kinderen 50/50 wordt gedeeld kiezen ouders ook wel voor een alternatief voor kinderalimentatie in de vorm van een “kinderrekening”. Iedere ouder draagt in deze situatie zelf de dagelijkse kosten als voor voeding en toiletmiddelen in de tijd waarin de kinderen bij hem/haar verblijven. Verblijfsoverstijgende kosten worden vanaf een speciaal daarvoor te openen bankrekening voldaan. Eigenlijk zijn dit vooral de grotere uitgaven. Denk hierbij aan kosten als:

  • kleding
  • fietsen
  • verjaardagen
  • ziektekosten die niet (of niet helemaal) door de verzekeraar worden vergoed
  • kapper
  • schoolkosten (schoolgeld, kampen, leermiddelen)
  • contributies en verdere kosten van hobby’s en sport

De ouders storten hiervoor maandelijks een bijdrage op de kinderrekening. De hoogte van ieders bijdrage wordt bepaald naar rato van inkomen en draagkracht. Vaak wordt dan ook de kinderbijslag op deze rekening gestort.

Het voordeel van een kinderrekening is dat deze vaak goed of rechtvaardig “voelt” en aansluit op de manier waarop de zorg voor de kinderen wordt verdeeld (50/50).

Een nadeel is dat er flinke discussie kan ontstaan over de uitgaven die van de kinderrekening worden gedaan. Zo kan de ene ouder de jas die de andere ouder heeft gekocht foeilelijk vinden. Of veel te duur. Of een van de ouders vindt een uitgave van de andere ouder volstrekt onnodig.

 

 

Andere regeling?

Komen jullie tot andere afspraken, bijvoorbeeld omdat jullie die beter vinden passen bij jullie situatie? Bespreek deze dan met jullie mediator of advocaat. Afwijken van de gangbare normen geeft risico’s en kan voor problemen zorgen op het moment waarop de kinderalimentatie moet worden gewijzigd.
Wat jullie ook willen afspreken, bedenk in ieder geval dat jullie niet rechtsgeldig van kinderalimentatie af kunnen zien. Een afspraak waarbij de een afziet van een deel van het vermogen bij de verdeling in ruil voor de afspraak dat nooit kinderalimentatie zal hoeven te worden betaald is dan ook niet houdbaar. Kunnen jullie dat dan niet toch afspreken? Natuurlijk zou je dit kunnen afspreken. Wordt er een jaar later echter alsnog kinderalimentatie gevraagd, dan wordt een beroep op de afspraken vrijwel zeker verworpen. Het recht op onderhoud van beide ouders betreft een eigen recht van het kind. Ouders kunnen niet rechtsgeldig van dit recht afzien.

 

 

Kinderalimentatie wijzigen of aanpassen

Met enige regelmaat gebeurt het dat kinderalimentatie moet worden aangepast omdat er iets veranderd is in het inkomen van een van de ouders, de gezinssituatie van een van de ouders of de zorgverdeling.

Als er sprake is van een wijziging van omstandigheden zal de kinderalimentatie meestal opnieuw berekend moeten worden. De berekening wordt dan gebaseerd op de nieuwe gegevens en/of de nieuwe situatie. Het is belangrijk om de nieuwe afspraken hierover op te nemen in een aanvullend ouderschapsplan. De afspraken die jullie in het oorspronkelijke ouderschapsplan hebben gemaakt over de verdeling van de kinderkosten komen daarmee te vervallen en worden vervangen door de nieuwe afspraken.

Indexering kinderalimentatie

Kinderalimentatie wordt, net als partneralimentatie, ieder jaar per 1 januari geïndexeerd (verhoogd) met het wettelijk indexeringspercentage. Deze indexering volgt uit de wet. De indexeringspercentages worden rond de jaarwisseling gepubliceerd in de landelijke dagbladen en op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO): https://www.lbio.nl/indexering-alimentatie.

Let er op dat jullie de kinderalimentatie steeds per 1 januari aanpassen. Doen jullie dit niet, dan ontstaat er een achterstand die in de loop van enkele jaren flink kan oplopen.

 

 

Viae Novae

Scheiding & Mediation

Mediator in:
Utrecht - Den Haag - Amersfoort - Leidsche Rijn - Nieuwegein - De Meern - IJsselstein - Vianen - Driebergen -De Meern - Vleuten - Maarssen - Woerden - Rotterdam - Gouda  - Waddinxveen - Reeuwijk - Bodegraven - Almere - Baarn - Bilthoven - Hilversum - Eemnes - Leusden - Mijdrecht - Zoetermeer - Rijswijk - Voorburg - Delft - Loosduinen - Alphen aan den Rijn - Leiden

 

Vragen?

Ik help je graag verder

 

T 085-0605098