Berekening kinderalimentatie

 

Alimentatieberekeningen, en zo ook de berekeningen van kinderalimentatie, worden meestal gebaseerd op de Tremanormen. Tremanormen zijn de normen en tabellen die ook door de rechtbank worden gebruikt in alimentatiezaken. In dit blog geef ik je een beknopte uitleg over de manier waarop kinderalimentatie op basis van de Tremanormen wordt berekend.

 

Behoefte en draagkracht

Allereerst is het belangrijk te weten dat kinderalimentatie wordt gebaseerd op behoefte enerzijds en draagkracht anderzijds. Dat kinderen behoefte hebben aan een bijdrage in de kosten van hun verzorging en opvoeding staat vast. Zij kunnen zelf geen geld verdienen. Maar hoe hoog ligt die behoefte? En hoe wordt daarna de draagkracht van ieder der ouders berekend?

 

Behoefte van de kinderen

Op basis van de Tremanormen worden de kosten van de kinderen (behoefte) gebaseerd op jullie gezinsinkomen tijdens de samenleving. Een hoger inkomen van de ouders leidt op die manier tot een hogere behoefte van de kinderen. De onderliggende gedachte hierbij is dat een gezin met een hoger inkomen ook meer geld uitgeeft aan de kinderen. Daarnaast geldt dat de kinderen zo min mogelijk nadeel van de scheiding zouden moeten ondervinden.

 

Draagkrachtberekeningen

Als de behoefte van de kinderen is vastgesteld wordt berekend in hoeverre de ouders in deze behoefte kunnen bijdragen. Hiervoor wordt voor iedere ouder een draagkrachtberekening opgesteld. Berekend wordt welk deel van het inkomen van de ouders overblijft nadat de vaste lasten zijn voldaan. Voor de vaste lasten wordt niet uitgegaan van de werkelijke bedragen maar van forfaitaire bedragen. In deze vaste lasten worden wel eventuele aflossingen op gemeenschappelijke geldschulden meegenomen. Het deel van het inkomen dat overblijft na aftrek van de vaste lasten noemen we “draagkrachtruimte”. Als basis is van deze draagkrachtruimte 70% beschikbaar voor de kinderen: de draagkracht van de ouder.

 

Draagkrachtvergelijking

De draagkracht van de ouders wordt hierna vergeleken.

Is de draagkracht van beide ouders samen voldoende om in de kosten van de kinderen te kunnen voorzien? Dan zullen de kosten van de kinderen naar evenredigheid van ieders draagkracht over de ouders worden verdeeld. Op het aandeel van de ouder waar de kinderen in mindere mate verblijven zal daarna een zorgkorting in mindering worden gebracht. De hoogte van de zorgkorting is afhankelijk van de mate waarin de kinderen bij deze ouder verblijven. Het aandeel dat daarna voor deze ouder resteert kan tenslotte in de vorm van kinderalimentatie, te betalen aan de ouder waar de kinderen hun hoofdverblijfplaats hebben, worden vastgesteld.

Is de gezamenlijke draagkracht van de ouders ontoereikend om in de kosten van de kinderen te kunnen voorzien? Dan zal de zorgkorting deels of zelfs helemaal komen te vervallen.

 

Aanvaardbaarheidstoets op basis van Tremanormen

In sommige situaties kan de vaststelling van kinderalimentatie op deze manier leiden tot een onaanvaardbare situatie. Dit is het geval als de te betalen kinderalimentatie leidt tot een situatie waarin de onderhoudsplichtige niet meer in de eigen noodzakelijke kosten van bestaan zou kunnen voorzien. In dat geval kan de kinderalimentatie lager worden vastgesteld of zelfs helemaal komen te vervallen.

 

Viae Novae

Scheiding & Mediation

Mediator in:
Utrecht - Den Haag - Amersfoort - Leidsche Rijn - Nieuwegein - De Meern - IJsselstein - Vianen - Driebergen -De Meern - Vleuten - Maarssen - Woerden - Rotterdam - Gouda  - Waddinxveen - Reeuwijk - Bodegraven - Almere - Baarn - Bilthoven - Hilversum - Eemnes - Leusden - Mijdrecht - Zoetermeer - Rijswijk - Voorburg - Delft - Loosduinen - Alphen aan den Rijn - Leiden

 

Vragen?

Ik help je graag verder

 

T 085-0605098