Wanneer ben je nu “echt” gescheiden?

 

Lees hier hoe de echtscheidingsprocedure verloopt en vanaf welk moment de echtscheiding echt definitief is.

 

Formele afronding van het huwelijk

Als jullie tot afspraken over de echtscheiding en de gevolgen daarvan zijn gekomen zorgt de mediator voor vastlegging van de afspraken in het echtscheidingsconvenant. Als jullie kinderen hebben worden de regelingen die voor de kinderen zijn getroffen vastgelegd in het ouderschapsplan. Het grootste en belangrijkste deel van de echtscheiding is hiermee achter de rug. Het formele verzoek tot ontbinding van het huwelijk door echtscheiding kan nu worden ingediend bij de rechtbank. Benieuwd hoe deze formele echtscheidingsprocedure verloopt en hoe lang het duurt voordat de echtscheiding definitief zal zijn? Lees dan verder.

 

Verzoek tot echtscheiding

Nadat de advocaat de inhoud van het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan met jullie heeft doorgenomen wordt het verzoekschrift tot echtscheiding opgesteld. Het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan worden aan het verzoekschrift tot echtscheiding gehecht, net zoals de huwelijksakte en de geboorteaktes van de kinderen. Als alles compleet is wordt het verzoekschrift ingediend bij de rechtbank.

 

Echtscheidingsbeschikking

Ongeveer vier weken nadat het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank is ingediend wordt de echtscheiding door de rechtbank uitgesproken. Soms volgt de uitspraak iets eerder maar soms ook iets later. Dit is afhankelijk van de rechtbank waar het verzoek wordt ingediend. De uitspraak wordt opgenomen in een echtscheidingsbeschikking, jullie hoeven niet zelf naar de rechtbank. De echtscheidingsbeschikking wordt vervolgens toegezonden aan de advocaat. Van de advocaat ontvangen jullie hierop een kopie van de echtscheidingsbeschikking.

In de echtscheidingsbeschikking spreekt de rechtbank de echtscheiding uit. Dit levert nogal eens misverstanden op doordat men denkt daarmee gescheiden te zijn. De echtscheiding komt echter pas tot stand op het moment waarop de echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in het huwelijksregister van de burgerlijke stand.

 

Hoger beroep

De echtscheidingsbeschikking kent een beroepstermijn die drie maanden duurt. Is een van de echtgenoten het niet eens met de inhoud van de echtscheidingsbeschikking?  Dan kan deze hoger beroep instellen tegen de beschikking bij het Gerechtshof. Wordt er binnen de beroepstermijn geen hoger beroep ingesteld, dan treedt de beschikking na afloop van de beroepstermijn “in kracht van gewijsde”.  Vanaf het moment waarop de echtscheidingsbeschikking in kracht van gewijsde is getreden kan de echtscheiding ook op verzoek van een van beide echtgenoten tot stand komen.

 

Akte van berusting / verzoek tot inschrijving

De beroepstermijn kan worden verkort. Op het moment waarop jullie allebei verklaren in de echtscheidingsbeschikking te berusten en hiertegen geen hoger beroep in te willen stellen eindigt de beroepstermijn. De advocaat zal jullie daarom vragen ieder een “akte van berusting / verzoek tot inschrijving van de beschikking” te ondertekenen.

De advocaat zal de echtscheidingsbeschikking aan jullie toezenden en jullie vervolgens vragen een akte van berusting / verzoek tot inschrijving van de echtscheidingsbeschikking te ondertekenen. Door ondertekening van de akte van berusting verklaren jullie de echtscheidingsbeschikking te hebben gelezen en met de inhoud daarvan in te stemmen. Ook verzoeken jullie daarbij om de echtscheidingsbeschikking in te schrijven in het huwelijksregister van de burgerlijke stand.

 

Inschrijving van de echtscheidingsbeschikking

Nadat jullie allebei een akte van berusting / verzoek tot inschrijving hebben ondertekend zal de advocaat deze, samen met een origineel exemplaar van de echtscheidingsbeschikking, toezenden aan de burgerlijke stand. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal de echtscheidingsbeschikking hierop inschrijven in het huwelijksregister. Hiervoor wordt een tweede pagina gehecht aan de huwelijksakte waarop de belangrijkste gegevens van de echtscheidingsbeschikking worden vermeld. Deze tweede pagina noemen we een “latere vermelding van echtscheiding”. Op het moment dat deze latere vermelding van echtscheiding wordt gehecht aan de huwelijksakte zijn jullie officieel gescheiden.

 

Bericht van inschrijving

De ambtenaar van de burgerlijke stand informeert de advocaat over de datum van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking. De advocaat zal de datum van echtscheiding aan jullie bevestigen en jullie daarbij een kopie van het inschrijvingsbewijs toezenden. Hiermee wordt het ook het formele deel van de echtscheidingsprocedure afgerond.

 

Echtscheidingsbeschikking niet ingeschreven

En wat nu als de echtscheidingsbeschikking niet zou worden ingeschreven in het huwelijksregister van de gemeente?
Zolang de echtscheidingsbeschikking niet is ingeschreven in het huwelijksregister blijven jullie getrouwd. Om tot echtscheiding te komen is de inschrijving in het huwelijksregister echt noodzakelijk.

Belangrijk te weten daarom is dat de echtscheidingsbeschikking niet onbeperkt geldig blijft. Vanaf het moment waarop de beroepstermijn is verstreken, en de beschikking bijgevolg in kracht van gewijsde is getreden, blijft de beschikking nog zes maanden geldig. Is de beschikking binnen deze zes maanden niet in het huwelijksregister ingeschreven, dan komt de beschikking te vervallen. De beschikking is dan niet meer geldig en kan niet meer gebruikt worden om tot echtscheiding te komen. Willen jullie daarna alsnog scheiden, dan zal de hele echtscheidingsprocedure opnieuw moeten worden gevoerd, met alle kosten daarvan.

 

Scheiden in één dag?

Scheiden in één dag is niet mogelijk, althans niet als we hiermee doelen op een echtscheiding. In uitzonderlijke situaties kan de rechtbank wel verzocht worden om de echtscheidingsbeschikking met spoed af te geven. De advocaat zal daarvoor echter wel heel goede redenen moeten aandragen en de rechtbank moeten uitleggen waarom jullie verzoek tot echtscheiding met voorrang op alle andere verzoeken dient te worden behandeld. Is er geen bijzonder spoedeisend belang? Dan zal de echtscheidingsprocedure verlopen zoals in dit blog beschreven.

Viae Novae

Scheiding & Mediation

Mediator in:
Utrecht - Den Haag - Amersfoort - Leidsche Rijn - Nieuwegein - De Meern - IJsselstein - Vianen - Driebergen -De Meern - Vleuten - Maarssen - Woerden - Rotterdam - Gouda  - Waddinxveen - Reeuwijk - Bodegraven - Almere - Baarn - Bilthoven - Hilversum - Eemnes - Leusden - Mijdrecht - Zoetermeer - Rijswijk - Voorburg - Delft - Loosduinen - Alphen aan den Rijn - Leiden

 

Vragen?

Ik help je graag verder

 

T 085-0605098