Lijfrentepolis en (echt)scheiding

 

De waarde van een lijfrente valt in de huwelijksgoederengemeenschap. Net als pensioen, is een lijfrente vaak bedoeld als oudedagsvoorziening. Voor een lijfrentepolis gelden echter andere regels als voor een pensioenregeling. Willen jullie de waarde van de lijfrentepolis verdelen? Check dan even de volgende punten.

 

Belasting

De premie voor de lijfrentepolis vormt meestal een fiscale aftrekpost. Dit betekent wel dat er later, op het moment dat de polis uitkeert, alsnog inkomstenbelasting afgedragen zal moeten worden over de uitkering(en). Voor de te verdelen waarde van de polis zal met deze toekomstige belastingaanslag rekening gehouden moeten worden.

 

Polis splitsen

Staat de polis op jullie beider naam? Het meest eenvoudig is dan de lijfrentepolis in twee afzonderlijke polissen van gelijke waarde te splitsen. De waarde van de polis is op die manier verdeeld en jullie betalen later alleen de inkomstenbelasting over de eigen uitkering. Informeer nu alvast bij de verzekeraar of deze bereid is de polis te splitsen.

 

Afkopen

Als de verzekeraar niet bereid blijkt de polis te splitsen kan de polis meestal wel afgekocht worden. Nadeel hiervan is dat de afkoopwaarde vaak lager ligt dan de poliswaarde (ook wel genoemd de waarde in het economisch verkeer). Ingeval van afkoop brengt de verzekeraar kosten in rekening. Deze kosten worden in mindering gebracht op de poliswaarde. Daarnaast zal inkomstenbelasting worden geheven over de uitgekeerde som.

 

Polis in het onverdeelde

Een optie zou tenslotte ook kunnen zijn de polis in het onverdeelde te laten. Als er nog premie ingelegd wordt op de polis zullen daar goede afspraken over gemaakt moeten worden. Dit geldt ook voor de toekomstige uitkering. In het convenant zullen dan ook afspraken moeten worden opgenomen over de voortzetting van de premiebetaling en de manier waarop de uitkering later verdeeld zal worden.

 

Afspraken in convenant

De afspraken die jullie maken over de verdeling van de lijfrentepolis zullen worden opgenomen in het (echtscheidings)convenant.

 

Huwelijke voorwaarden of beperkte gemeenschap van goederen

Zijn jullie op huwelijkse voorwaarden getrouwd of is er sprake van een beperkte huwelijksgemeenschap? Dan gelden er andere regels.

 

Financieel advies

Afhankelijk van jullie samenlevingsvorm, de mogelijkheden tot verdeling of splitsing van de polis en de afspraken die jullie willen maken, kan het verstandig zijn om financieel advies in te winnen om onverwachte fiscale gevolgen te voorkomen.

Viae Novae

Scheiding & Mediation

Mediator in:
Utrecht - Den Haag - Amersfoort - Leidsche Rijn - Nieuwegein - De Meern - IJsselstein - Vianen - Driebergen -De Meern - Vleuten - Maarssen - Woerden - Rotterdam - Gouda  - Waddinxveen - Reeuwijk - Bodegraven - Almere - Baarn - Bilthoven - Hilversum - Eemnes - Leusden - Mijdrecht - Zoetermeer - Rijswijk - Voorburg - Delft - Loosduinen - Alphen aan den Rijn - Leiden

 

Vragen?

Ik help je graag verder

 

T 085-0605098