Over

mediation

 

 

 

Mediation is een vorm van (echtscheidings)bemiddeling waarbij een onpartijdige derde, de mediator, partijen helpt en begeleidt bij het zoeken naar een oplossing voor een geschil. Omdat deze vorm van bemiddeling in de praktijk leidt tot betere en snellere resultaten wordt echtscheidingsbemiddeling / mediation steeds vaker ingezet als vorm van geschillenoplossing. Naast bemiddeling in echtscheidingen en familiezaken wordt mediation vooral toegepast in arbeidszaken, overheidszaken, burengeschillen en strafzaken.

Viae Novae Echtscheiding & Mediation richt zich uitsluitend op, en is gespecialiseerd in, familiezaken. Hieronder vallen:

  • echtscheiding
  • scheiding van tafel en bed
  • beëindiging samenwoning
  • ontbinding geregistreerd partnerschap (met kinderen)
  • beëindiging geregistreerd partnerschap (zonder kinderen)
  • treffen of aanpassen van zorgregeling of omgangsregeling
  • gezagswijziging
  • (wijziging van) kinderalimentatie
  • (wijziging van) partneralimentatie

 

De bedoeling is dat jullie samen tot afspraken komen die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. De mediator begeleidt jullie hierin tijdens het hele traject, helpt jullie tijdens de gesprekken met elkaar te communiceren en daarbij jullie belangen inzichtelijk te maken. Samen met jullie wordt in kaart gebracht wat er besproken en geregeld moet worden, waarbij de mediator jullie op een objectieve wijze informeert. Als jullie tot afspraken zijn gekomen legt de mediator deze voor jullie vast in een overeenkomst.

“Ik vond het fijn dat de mediator mij de gelegenheid bood om mijn kant van het verhaal te vertellen en dat mijn partner daar ook naar luisterde. Dat heeft mij veel rust gegeven en maakte dat ik de scheiding beter kon aanvaarden”

Vrijwillig

Mediation vindt altijd plaats binnen een vrijwillig kader en kan niet afgedwongen worden. Ook als een van de betrokkenen niet verder wil met mediation eindigt het traject. Jullie houden zelf de regie en komen alleen tot bindende afspraken als jullie daar allebei achter staan.

 

Besloten (geheimhouding)

De mediationgesprekken vinden plaats binnen een besloten en vertrouwelijke setting. Dit biedt jullie de mogelijkheid om op een open manier elkaars ideeën te verkennen en te zoeken naar gezamenlijke oplossingen. Afspraken worden pas bindend op het moment waarop jullie daar allebei mee instemmen en deze zijn vastgelegd in een door jullie ondertekende overeenkomst.

Ook als het niet lukt om tot afspraken te komen kan later, bijvoorbeeld in een procedure, geen beroep worden gedaan op dat wat tijdens de mediation is besproken, naar voren is gebracht of is voorgesteld. Om deze vertrouwelijkheid te waarborgen is een geheimhoudingsclausule opgenomen in de mediationovereenkomst die jullie, samen met de mediator, ondertekenen voordat het eerste mediationgesprek plaatsvindt. De geheimhouding strekt zich uit over het hele mediationtraject en blijft ook in stand nadat de mediation is afgerond.

 

Echtscheiding en mediation

Vanwege de vele voordelen is scheiden met een mediator sterk in opmars. Niet alleen is scheiden met een mediator vaak aanzienlijk goedkoper, deze vorm van scheiden is voor veel mensen vooral prettiger. Het mediationtraject is informeel en biedt mogelijkheden om tot echtscheiding of een afronding van de relatie te komen op een manier die aansluit bij persoonlijke wensen.

 

Scheiden in en rond de regio’s Utrecht, Den Haag of Amersfoort

In en rond de regio’s Utrecht, Den Haag en Amersfoort beschikt Viae Novae over meerdere locaties voor echtscheidingsbemiddeling. Op de locatiepagina vind je snel een locatie bij jullie in de buurt. Ga je de deur liever niet uit of hebben jullie een voorkeur jullie eigen vertrouwde omgeving? Kies dan met dezelfde voordelen voor de mediator aan huis. Zonder extra kosten of toeslagen. 

Gratis

 kenningsmakingsgesprek

Kennismaken met de mediator? Een kennismakingsgesprek is gratis en verplicht tot niets. Tijdens het gesprek, dat een half uur tot een uur duurt, beantwoordt de mediator al jullie vragen. Ook krijgen jullie tijdens dit gesprek een indruk van het mediationtraject en de kosten daarvan.