Echtscheidingsconvenant

mediation Utrecht – Den Haag – Amersfoort

 

 

Echtscheidingsconvenant, of convenant, is eigenlijk een mooi woord voor “overeenkomst”. Zoals in een ouderschapsplan de afspraken voor de kinderen worden opgenomen, worden in een convenant de verdere afspraken die jullie maken over jullie scheiding of echtscheiding opgenomen. Het gaat dan vooral om afspraken die betrekking hebben op financiële zaken en vermogen als:

  • partneralimentatie
  • de verdeling van gemeenschappelijke bezittingen en het vermogen
  • de verdeling van geldschulden
  • de huur- of koopwoning
  • lijfrentepolissen
  • pensioenrechten

Wil je meer weten over partneralimentatie, pensioenrechten of de eigen woning in relatie tot een echtscheiding? Op de blogpagina vind je per onderwerp verdiepende informatie.

 

 

De woning

Wat te doen met de koopwoning? Wie blijft er in de huurwoning? 

Partneralimentatie

Bestaan er rechten op partneralimentatie, en zo ja voor welke periode? 

Pensioenrechten

Verdeling van opgebouwde pensioenrechten, pensioenverevening en conversie

Echtscheidingsconvenant, niet verplicht, wel verstandig

Een echtscheidingsconvenant is (anders dan een ouderschapsplan) niet verplicht maar wel verstandig. Door de afspraken die jullie maken vast te leggen in een convenant weten jullie allebei waar je aan toe bent en kunnen jullie elkaar ook aan die afspraken houden. Dat biedt zekerheid voor de toekomst.

Leg je niets vast, dan kan het zijn dat er jaren later alsnog discussie ontstaat over de verdeling van bijvoorbeeld de (waarde van de) inboedel. Of over de waarde van de koopwoning, de verdeling van pensioenrechten of de aflossing van geldschulden. En heb je jaren geleden nu wel of niet iets afgesproken over partneralimentatie? Door duidelijke afspraken te maken en die vast te leggen in het echtscheidingsconvenant voorkom je mogelijke discussie in de toekomst.

 

Derden

Het echtscheidingsconvenant is een stuk waarom derden je in de toekomst kunnen verzoeken. Denk aan de hypotheekbank, op het moment waarop je een huis wil kopen. Of de bank, als je een lening zou willen afsluiten. De bank zal op dat moment zekerheid willen hebben over jouw financiële positie en geen risico’s willen lopen op vorderingen op jou van je ex en ook niet van schuldeisers. Daardoor zou je de gewenste geldlening misschien niet meer kunnen aflossen. In dit soort situaties na een echtscheiding zal de bank je dan ook veelal om inzage in het echtscheidingsconvenant verzoeken.

 

Een echtscheidingsconvenant, juridische taal

In de eerste plaats is een convenant of echtscheidingsconvenant een overeenkomst die jullie samen sluiten. Een overeenkomst waarin jullie de afspraken over de vermogensrechtelijke en financiële afwikkeling vastleggen. Een echtscheidingsconvenant wordt echter meestal opgesteld in juridisch jargon. Dit maakt een convenant voor een niet-jurist niet alleen lastig te lezen, het maakt het convenant vooral ook lastig te interpreteren. Zo kan een in het echtscheidingsconvenant opgenomen artikel een heel andere strekking hebben dan op het eerste gezicht lijkt. Voor de uitleg en interpretatie van een echtscheidingsconvenant kan zelfs nog een rol spelen wat er niet in het echtscheidingsconvenant staat.

Cijfers

%

heeft achteraf spijt van de getroffen financiële regelingen

 

Fiscale gevolgen

De afspraken die jullie maken kunnen fiscale gevolgen hebben. Een eenvoudig voorbeeld hiervan is overbedeling. Ben je in gemeenschap van goederen met elkaar getrouwd, dan heb je in beginsel recht op de helft van al het gezamenlijk vermogen. Ontvang je meer dan de helft, dan kan de Belastingdienst het meerdere als een schenking aanmerken waarover belasting moet worden afgedragen. Gaat het om grotere bedragen, dan kan er een flinke belastingaanslag volgen.

 

Het echtscheidingsconvenant, een complex geheel van afspraken

Het echtscheidingsconvenant is een complex geheel van afspraken. Voor iedere deelafspraak gelden daarbij fiscale regels. Vaak gaat het in het echtscheidingsconvenant echter om een package deal waarbij verschillende bestanddelen tegen elkaar worden uitgewisseld. Een aandeel in het pensioen of een recht op partneralimentatie wordt bijvoorbeeld weggestreept tegen het aandeel van de ander van ongeveer dezelfde waarde in de overwaarde van de eigen woning. Zijn jullie je er niet van bewust dat hierop een belastingaanslag kan volgen, en hier bijgevolg geen afspraken over maken, dan kan een aanslag die na een controle van de Belastingdienst wordt ontvangen rauw op je dak vallen. En dan had je misschien ook liever andere afspraken gemaakt. Of bij de afspraken in het convenant rekening willen houden met een dergelijke belastingaanslag.

 

Juridische expertise van specialisten

Vrij vertaald is een echtscheidingsconvenant een juridische verwoording van jullie bedoelingen en intenties in een overeenkomst. Daarmee vormt het convenant, samen met het ouderschapsplan, in een echtscheidingsprocedure het belangrijkste juridische document. Het convenant vormt daarbij direct ook het meest complexe fiscale- en juridische document.

Viae Novae Echtscheiding & Mediation kiest hierin bewust voor maximale juridische expertise en werkt daarom uitsluitend samen met ervaren, gespecialiseerde familierechtadvocaten.

Een echtscheidingsconvenant opstellen? Doe dat niet zelf, voorkom problemen en kies voor een deskundige begeleiding.

 

Scheiden of uit elkaar

Met heldere afspraken, zorgvuldig vastgelegd zodat je allebei weet waar je aan toe bent.

 📞 030 - 850 54 49

📞 030 - 850 54 49